Vlaggen

 • Vlag: RV Sint Martinus Ardooie - BJB
 • Fotonummer: AV001
 • Vlag: Boerengilde - Ieder voor allen - allen voor ieder - 1897: Inwijding van de vlag
 • Fotonummer: AV002
 • Vlag:
 • Fotonummer: AV003
 • Vlag: Bond van het gezin
 • Fotonummer: AV004
 • Vlag: KVLV
 • Fotonummer: AV005
 • Vlag: Boerinnengilde
 • Fotonummer: AV006
 • Vlag: Vinkenmaatschappij De Vereenigde Liefhebbers
 • Fotonummer: AV007
 • Vlag: Vinkenmaatschappij De Verenigde Liefhebbers
 • Fotonummer: AV008
 • Vlag: Gemeenteschool
 • Fotonummer: AV009
 • Vlag: Wijk De Tassche
 • Fotonummer: AV010
 • Vlag: Gilde der Ambachten
 • Fotonummer: AV011
 • Vlag: Stalenboogmaatschappij Willem Tell
 • Fotonummer: AV012
 • Vlag: VKBJ
 • Fotonummer: AV013
 • Vlag: Vinkenmaatschappij De Lustige Zangers
 • Fotonummer: AV014
 • Vlag: Koninklijke Vinkenmaatschappij De Lustige Zangers
 • Fotonummer: AV015
 • Vlag: Vinkenmaatschappij De Lustige Zangers
 • Fotonummer: AV016
 • Vlag: L.R.V.
 • Fotonummer: AV017
 • Vlag: Sint Martinusruiters
 • Fotonummer: AV018
 • Vlag: Sint Martinus Ponyruiters
 • Fotonummer: AV019
 • Vlag: L.R.V.
 • Fotonummer: AV020
 • Vlag: Christelijke Bond Gepensionneerden (C.B.G.)
 • Fotonummer: AV021
 • Vlag: OKRA (Open Kristelijk Respectvol Actief)
 • Fotonummer: Av022
 • Vlag: KBG
 • Fotonummer: AV023
 • Vlag: KWB
 • Fotonummer: AV024
 • Vlag: KWB
 • Fotonummer: AV025
 • Vlag: KAJ
 • Fotonummer: AV026
 • Vlag: Ziekenzorg CM
 • Fotonummer: AV027
 • Vlag: Sint Maartensgilde - CM
 • Fotonummer: AV028
 • Vlag: KVG
 • Fotonummer: AV029
 • Vlag: Ziekenzorg CM
 • Fotonummer: AV030
 • Vlag: Kr. Vrouwenbond
 • Fotonummer: AV031
 • Vlag: K. Werkersverbond
 • Fotonummer: AV032
 • Vlag: Supportersclub De Keiharde - Alfa
 • Fotonummer: AV033
 • Vlag: Supportersklub V.K.-Alfa - Spionkop Rood-Wit-Groen
 • Fotonummer: AV034
 • Vlag: Sint Elooisgilde
 • Fotonummer: AV035
 • Vlag: CRM - De seniorenbeweging voor de middengroepen
 • Fotonummer: AV036
 • Vlag: CRM
 • Fotonummer: AV037
 • Vlag: Golfbiljart De Eendracht
 • Fotonummer: AV038
 • Vlag: Boerengilde - BB
 • Fotonummer: AV039
 • Vlag: Boerinnenjeugd - KLJ
 • Fotonummer: AV040
 • Vlag: KLJ
 • Fotonummer: AV041
 • Vlag: KLJ
 • Fotonummer: AV042
 • Vlag: BJB
 • Fotonummer: AV043
 • Vlag: BJB
 • Fotonummer: AV044
 • Vlag: BJB Tassche
 • Fotonummer: AV045
 • Vlag: BJB Tassche
 • Fotonummer: AV046
 • Vlag: Tassche
 • Fotonummer: AV047