Beschermcomité

 

De Heemkundige Kring geeft sinds 2005 ieder jaar een jaarboek uit met heel wat artikels over gebeurtenissen, verhalen, feiten die zich in Ardooie-Koolskamp in het nabije of verre verleden hebben afgespeeld.

Jaarboek 2024: Reserveer een exemplaar

De voorbereiding voor het twintigste jaarboek (jaargang 2024) is volop bezig.
We bieden u de mogelijkheid om vóór 1 september in te tekenen op het Jaarboek 2024.
Gelieve 15 euro over te schrijven op rekeningnr. BE55 7380 1497 9044 van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp, met vermelding “Jaarboek 2024”. 
U wordt persoonlijk uitgenodigd naar de officiële voorstelling van het Jaarboek 2024, met receptie, in het gemeentehuis. Een exemplaar zal u overhandigd worden.

Steun de werking van de Heemkundige Kring en wordt steunend lid of beschermlid.

  • Steunend lid: 25 euro

  • Beschermlid: minstens 25 euro, bedrag naar keuze

Schrijf het bedrag over op de rekening van de Heemkundige Kring BE55 7380 1497 9044 met vermelding “Jaarboek 2024 + steunlid + emailadres”.
U wordt persoonlijk uitgenodigd naar de officiële voorstelling van het Jaarboek 2024, met receptie, in het gemeentehuis. Een exemplaar zal u overhandigd worden. 
U steunt de werking van de Heemkundige Kring. 
U wordt uitgenodigd naar activiteiten die de Heemkundige Kring (mede)organiseert of ondersteunt.
De naam van de voorintekenaars, steunende en beschermleden worden opgenomen (verwittig ons indien u geen vermelding wenst) in het Jaarboek.

Wat doet de Heemkundige Kring?

  • De Heemkundige Kring bestaat uit een groep vrijwilligers met een hart voor de geschiedenis van Ardooie-Koolskamp.
  • Verzamelen of verwerven (aankopen), bewaren van allerhande geschiedkundige documentatie en waardevol materiaal.
  • Inventariseren van alles (boeken, artikels, brochures, …) wat al is verschenen van en over Ardooie-Koolskamp
  • Digitaliseren: 
    • Rouwbrieven en bidprentjes, zie de rubriek ‘Rouwbrieven’
    • Oude foto’s, zie de rubriek ‘Beeldenbank’