Rouwbrieven - Bidprentjes

Lijst met rouwbrieven en of bidprentjes van personen die geboren, woonachtig, gestorven, begraven zijn in of een band hadden met Ardooie - Koolskamp.                                                                                                                                                                                                        De lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Wenst u een kopie van een rouwbrief en of een bidprentje, stuur een mail naar info@heemkringarko.be met vermelding: naam, voornaam, geboortedatum, DB of en BP. 

OPROEP                                                                                                                                                                                                                      Wenst u rouwbrieven en of bidprentjes te schenken aan de Heemkundige Kring? Contact: info@heemkringarko.be 

LIJST - BETEKENIS                                                                                                                                                                                              GEBDAT: geboortedatum / GEBPLTS: geboorteplaats / OVLDAT: overlijdensdatum / OVLPLTS: overlijdensplaats / DB: rouwbrief / BP: bidprentje / HKA: Zuster van de Heilige Kindsheid Ardooie / ZVL: Zuster van Liefde / ZMS: Zusters Maricolen Staden (Koolskamp)