Dorpszichten

SINT-MARTINUSKERK - OORLOGSMONUMENT - DORPSPLEIN - GEMEENTEHUISSTRAAT - LICHTERVELDSESTRAAT - TIELTSESTRAAT - ZWEVEZEELSESTRAAT - KLOOSTERSTRAAT - ARDOOISESTRAAT - PLAATSMOLEN - 'T ZONNEKE - KORTEKEER - PASTORIE - GEMEENTEHUIS - DIVERSEN                                                                                                                                                              Hebt u (meer) informatie over een foto, dan mag u dit met vermelding van het fotonummer mailen naar info@heemkringarko.be

KD046
 • Dorpszicht: Luchtfoto Koolskamp-centrum ±1930
 • Fotonummer: KD046
KD047
 • Dorpszicht: Luchtfoto Koolskamp-centrum ±1970
 • Fotonummer: KD047
KD001
 • Dorpszicht: Oud Koolskamp - Foto genomen omgeving van de Sint-Martinuskerk richting Lichterveldsestraat ter hoogte van de voormalige café-zaal 't Paradijs, gebouw links vooraan - gebouw rechts vooraan: de voormalige café Chicoré
 • Fotonummer: KD001
KD002
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk
 • Fotonummer: KD002
KD003
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk
 • Fotonummer: KD003
KD058
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk
 • Fotonummer: KD058
KD062
 • Sint-Martinuskerk: 1917
 • Fotonummer: KD062
KD004
 • Titel: Sint-Martinuskerk
 • Datum: Tussen 1920 en 1930
 • Fotonummer: KD004
KD036
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk
 • Fotonummer: KD036-IF
KD039
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk
 • Fotonummer: KD039
KD042
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk - Toren
 • Fotonummer: KD042-IF
KD044
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk
 • Fotografie: Foto Callewaert
 • Fotonummer: KD044
KD045
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk
 • Fotografie: Foto Callewaert
 • Fotonummer: KD045
KD063
 • Sint-Martinuskerk: ± 1980
 • Fotonummer: KD063
KD005
 • Titel: Sint-Martinuskerk - Binnenzicht
 • Fotonummer: KD005
KD006
 • Titel: Sint-Martinuskerk - Binnenzicht
 • Fotonummer: KD006
KD007
 • Titel: Praalgraf Heren van Lichtervelde
 • Informatie: Zijkapel van de Sint-Martinuskerk
 • Fotonummer: KD007
KD041
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk - binnenzicht
 • Fotonummer: KD041-IF
KD035
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk gedynamiteerd - De Duitse troepen vernielden bij hun aftocht mogelijke uitkijkposten - oktober 1918
 • Fotonummer: KD035-IF
KD057
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk gedynamiteerd - De Duitse troepen vernielden bij hun aftocht mogelijke uitkijkposten - oktober 1918
 • Fotonummer: KD057
KD040
 • Sint-Martinuskerk gedynamiteerd - De Duitse troepen vernielden bij hun aftocht mogelijke uitkijkposten: oktober 1918
 • Foto privécollectie: Collectie Johan Delbecke, Roeselare
 • Fotonummer: KD040-IF
KD064
 • Sint-Martinuskerk gedynamiteerd : oktober 1918
 • Fotonummer: KD064
KD038
 • Dorpszicht: Gedenksteen 'Biddende en treurende moeder' voor de gesneuvelde Koolskampse soldaten en burgerlijke oorlogsslachtoffers - Beeldhouwer War Van Asten
 • Voor meer informatie: zie het Jaarboek nr. 6 (2010) pagina 54 - 56
 • Fotonummer: KD038
KD043
 • Dorpszicht: Gedenksteen 'Biddende en treurende moeder' voor de gesneuvelde Koolskampse soldaten en burgerlijke oorlogsslachtoffers - Beeldhouwer War Van Asten
 • Fotografie: Foto Callewaert
 • Fotonummer: KD043
KD009
 • Titel: Dorpsplein
 • Fotonummer: KD009
KD055
 • Dorpszicht: Dorpsplein - Nu: Foto gericht tot de toegang naar de Koornbloemstraat
 • Fotonummer: KD055-FB
KD010
 • Kerkstraat: ± 1950 - Links vooraan: voorheen café Sint-Martinus
 • Fotonummer: KD010
KD011
 • Titel: Kerkstraat
 • Informatie: Nu: Dorpsplein
 • Fotonummer: KD011
KD012
 • Titel: Gemeentehuisstraat
 • Fotonummer: KD012
KD031
 • Titel: Kosterstraat
 • Informatie: Nu: Gemeentehuisstraat
 • Fotonummer: KD031
KD033
 • Titel: Lichterveldsestraat
 • Fotonummer: KD033
KD050
 • Dorpszicht: Pastorie (afgebroken)
 • Voor meer informatie over de pastorie: zie het Jaarboek nr. 2 (2006) pagina 28 - 36
 • Fotonummer: KD050
KD013
 • Titel: Lichterveldsestraat
 • Fotonummer: KD013
KD014
 • Pastoriestraat ± 1924 - Nu: Lichterveldsestraat
 • Fotonummer: KD014
KD016
 • Titel: Lichterveldsestraat
 • Fotonummer: KD016
KD015
 • Lichterveldsestraat - Rechterzijde: zicht op de jongensschool
 • Fotonummer: KD015
KD057
 • Gemeenteschool met directeurswoning:
 • Fotonummer: KD067
KD017
 • Pittemstraat ±1920-1930 - Nu: Tieltsestraat
 • Fotonummer: KD017
KD018
 • Titel: Pittemstraat
 • Informatie: Nu: Tieltsestraat
 • Fotonummer: KD018
KD053
 • Dorpszicht: Pittemstraat - Nu: Tieltsestraat
 • Fotonummer: KD053
KD027
 • Titel: Pentekening - Herenhuis in de Zwevezeelsestraat 'Het Kasteeltje' of 'Jeruzalem' - 1915
 • Fotonummer: KD027
KD051
 • Dorpszicht: Herenhuis in de Zwevezeelsestraat 'Het Kasteeltje' of 'Jeruzalem'. De volksschrijver Warden Oom (Edward Vermeulen) verbleef er gedurende enkele maanden in 1918.
 • Fotonummer: KD051-BF
KD066
 • Tramstraat ± 1926 - Nu: Zwevezeelsestraat
 • Fotonummer: KD066
KD019
 • Titel: Zwevezeelsestraat
 • Fotonummer: KD019
KD020
 • Titel: Zwevezeelsestraat
 • Fotonummer: KD020
KD070
 • Woning Zwevezeelsestraat nr. 16:
 • Foto privécollectie: Godelieve Leman, Koolskamp
 • Fotonummer: KD070
KD071
 • Aan het kruispunt Zwevezeelsestraat - baan Pittem - Lichtervelde:
 • Foto privécollectie: Godelieve Leman, Koolskamp
 • Fotonummer: KD071
KD072
 • Aan het kruispunt Zwevezeelsestraat - baan Pittem - Lichtervelde:
 • Foto privécollectie: Godelieve Leman, Koolskamp
 • Fotonummer: KD072
KD021
 • Titel: Zwevezeelsestraat
 • Fotonummer: KD021
KD030
 • Titel: St. Elooiplaats
 • Informatie: Nu: Kruispunt Tieltsestraat / Kloosterstraat / Zwevezeelsestraat
 • Datum: vóór 1918
 • Fotonummer: KD030
KD034
 • St. Elooiplaats - Op het kruispunt van de Zwevezeelsestraat en de grote baan Pittem-Lichtervelde gebeurde een botsing tussen een goederentram en een vrachtwagen. : De vrachtwagen bestuurd door een inwoner van Malderen werd onverwachts aangegrepen door een goederentram die de baan dwarste.
 • De locomotief ontspoorde, reed tegen het huis Luypaert en gleed daarna stilletjes achteruit gezien het hellend vlak van de Zwevezeelsestraat. De locomotief kwam pas tot stilstand tegen de muur van café De Klokke, bewoond door Pol Debuck-Kesteloot. : Er was veel stoffelijke schade - 13 oktober 1943
 • Fotonummer: KD034-IF
KD068
 • Ongeval met tram - Zie: de foto hierboven
 • Foto privécollectie: Godelieve Leman, Koolskamp
 • Fotonummer: KD068
KD069
 • Ongeval met een tram aan het kruispunt Zwevezeelsestraat - baan Pittem - Lichtervelde: 1 juni 1944
 • Foto privécollectie: Godelieve Leman, Koolskamp
 • Fotonummer: KD069
KD054
 • Links: Gemeentehuis (afgebroken) tot de fusie (1 januari 1977) met Ardooie - Rechts : Brouwerij Schotte
 • Fotonummer: KD054
KD056
 • Dorpszicht: Gedeelte links: toegang tot de meisjesschool. De basisschool werd geleid door de Zusters Maricolen (1849-1972) en de Zusters van de Heilige Kindsheid (1972-1993). Middengedeelte: Klooster van de Zusters Maricolen - Zusters Heilige Kindsheid tot 1993.
 • Gedeelte rechts: Bibliotheek 'Thomas van Aquino' - Het pand in de Kloosterstraat werd verbouwd en is thans de vrije basisschool De Horizon:
 • Fotonummer: KD056
KD022
 • Kloosterstraat: ±1910
 • Fotonummer: KD022
KD023
 • Kloosterstraat: ±1950
 • Fotonummer: KD023
KD061
 • Koolskamp - centrum - Paradijs: 1981
 • Fotonummer: KD061
KD028
 • Deze 'notariswoning' werd in 1904 gebouwd in opdracht van notaris en bankier Benoni David-Verscheure Hij was provincieraadslid van 1911-1939 en notaris tot 1939: In 1941 komt de eigendom in handen van Arnold David-Vandenbossche, kandidaat notaris uit Koolskamp. Sedert ongeveer 1990 is de woning in privébezit.
 • Voor meer informatie over de notarissen van Koolskamp: zie het Jaarboek nr. 3 (2007) - pagina 129 - 134
 • Fotonummer: KD028
KD029
 • Titel: Villa notaris Benoni David - Ardooisestraat
 • Voor meer informatie over de notarissen van Koolskamp: zie het Jaarboek nr. 3 (2007) - pagina 129 - 134
 • Fotonummer: KD029
KD060
 • Dorpszicht: School van de Zusters Maricolen
 • Fotonummer: KD060
KD052
 • 't Zonneke werd gebouwd in 1961, in gebruik sedert 1962, als parochiaal centrum op initiatief van pastoor Henri Faict. De naam werd overgenomen van herberg De Zon die op diezelfde plek stond: Het gebouw werd afgebroken en vervangen door een nieuwbouw, officieel in gebruik sedert 31 oktober 2015.
 • Fotonummer: KD052
KD024
 • Titel: Ardooisestraat
 • Fotonummer: KD024
KD026
 • Titel: Statiestraat
 • Informatie: Nu: Ardooisestraat
 • Fotonummer: KD026
KD025
 • Titel: Ardooisestraat
 • Fotonummer: KD025
KD059
 • Dorpszicht: Ardooisestraat - 1914-1918
 • Fotonummer: KD059
KD032
 • Titel: Statiestraat
 • Informatie: Nu: Ardooisestraat
 • Fotonummer: KD032
KD048
 • Dorpszicht: De Plaatsmolen - ± 1912
 • Voor meer informatie: zie het Jaarboek nr. 12 (2016) pagina 91 - 99
 • Fotonummer: KD048-IF
KD049
 • Dorpszicht: De Plaatsmolen
 • Datum: 1 juni 1984
 • Fotonummer: KD049-IF
KD037
 • Dorpszicht: De Plaatsmolen
 • Fotonummer: KD037
KD008
 • Dorpszicht: Station van de Kortekeer
 • Voor meer informatie: zie het Jaarboek nr. 15 (2019) pagina 23 - 29
 • Fotonummer: KD008-IF
KD065
 • Blekerij De Kortekeer - Oude Heirweg wijk De Kortekeer: Het bedrijfsgebouw is afgebroken
 • Fotonummer: KD065