Brandweer

Weet u de namen van brandweermannen of hebt u (meer) informatie over een foto, dan mag u dit met vermelding van het fotonummer mailen naar info@heemkringarko.be                                              Voor meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van de brandweer: zie het Jaarboek nr. 15 (2019) pagina 67 - 77

12AC001
 • Brandweerkorps onder leiding van bevelhebber Maurice Vanden Bussche - Foto werd genomen voor café 't Paradijs - Marktplein: 1893
 • Fotonummer: 12AC001
12AC002
 • Het "gewapend" brandweerkorps, even vóór 1914: Foto genomen op de koer van het klooster van de Zusters van de Heilige Kindsheid in de Brugstraat
 • In alfabetische volgorde: Algoet Jan, Bonte Henri, David Joseph, Debusschere Charles, Declerck Alberic - uiterst rechts met klaroen, Degheldere Joseph, Desmet Henri, Devos Francois: Kimpe René, Kimpe Alidor, Lioen Cyriel, Muylle Jules, Priem Bini, Sercu Cyriel, Vanden Bussche Maurice - bevelhebber (uiterst links), Willem Jules, Willem Victor, Wybo Adolf - paard: "Lioens ne witten"
 • Fotonummer: 12AC002
12AC030
 • Maurits Vanden Bussche: bevelhebber van 8 juni 1891 tot 11 juli 1914
 • Fotonummer: 12AC030
12AC003
 • Brandweerkorps: Foto genomen na 1914
 • Fotonummer: 12AC003
12AC004
 • Brandweerkorps: 1951
 • Fotonummer: 12AC004
12AC031
 • Fotonummer: 12AC031
12AC032
 • Fotonummer: 12AC032
12AC047
 • Brandweerkorps: 1957
 • Fotonummer: 12AC047
12AC048
 • Brandweerkorps: 1957
 • Fotonummer: 12AC048
12AC049
 • 1957:
 • Fotonummer: 12AC049
12AC050
 • 1957:
 • Fotonummer: 12AC050
12AC033
 • Fotonummer: 12AC033
12AC035
 • Fotonummer: 12AC035
12AC034
 • Fotonummer: 12AC034
12AC036
 • Fotonummer: 12AC036
12AC051
 • Brandweerkorps:
 • Fotonummer: 12AC051
12AC052
 • Fotonummer: 12AC052
AG872
 • Groepsfoto: Brandweerkorps
 • Fotonummer: AG872-IF
12AC037
 • Nationale ploeg:
 • Fotonummer: 12AC037
AG038
 • Groepsfoto: Brandweer - 1969
 • Fotonummer: AG038
12AC005
 • Brandweerfeesten: 1969
 • Fotonummer: 12AC005
12AC006
 • Brandweerkorps: 1969
 • In alfabetische volgorde: Couwelier René, Dedeyne Marcel, Degand Frans, Degheldere Roger, Demuynck Jozef, Demuynck Georges, Demuynck Maurice, Demuynck Jaak, Devoldere Jules, Devos Rafaël, Eggermont Gustaaf, Houthoofd Roger, Lisabeth Jozef, Muyle André: Priem Maurice, Vanaudenaerde Georges - luitenant-bevelhebber, Vanhaecke Roger, Van Iseghem Gerard, Van Iseghem Michel, Vankeirsbulck Antoon, Verfaillie Odiel, Dr. Verhamme Raphaël, Verhegge Albert, Verhegge Georges
 • Verhulst Norbert, Vinckier André, Vinckier Noël, Willaert Daniël: 2 brandweermannen ontbreken op de foto
 • Fotonummer: 12AC006
12AC008
 • Brandweerkorps: erebrandweermannen: 1969
 • In alfabetische volgorde: Declerck Henri, Eggermont Marcel, Priem Arseen, Stragier Jerôme, Vandecappelle Maurice, Vanslambrouck Remi
 • Fotonummer: 12AC008
12AC056
 • Verbroedering met het brandweerkorps van Arco (Italië): 1969
 • Fotonummer: 12AC056
12AC055
 • 1969:
 • Fotonummer: 12AC055
12AC038
 • Fotonummer: 12AC038
12AC039
 • Fotonummer: 12AC039
12AC057
 • Brandweerkorps: 1972
 • Fotonummer: 12AC057
12AC058
 • 1972:
 • Fotonummer: 12AC058
AG950
 • Groepsfoto: Deelname van de brandweerploeg aan de Internationale Brandweerwedstrijd te Brno (Tsjechië) met als resultaat een bronzen medaille - 16 juli 1973
 • Fotonummer: AG950-BF
12AC040
 • Brandweerkorps:
 • Fotonummer: 12AC040
12AC041
 • Brandweerkorps:
 • Fotonummer: 12AC041
AG644
 • Brandweerkorps: 1. Marcel Dedeyne 2. Henri Declerck 3. ? Priem 4. ? Eggermont 5. Georges Vanaudenaerde - bevelhebber 6. Remi Vanslambrouck 7. Frans Degand 8. Maurice Demuynck 9. Odiel Verfaillie 10. Odiel? Devoldere
 • 11. Norbert Verhulst 12. Eric Brulez 13. Rafaël Devos 14. Dr. Rafaël Verhamme 15. Michel Van Iseghem 16. Roger Vanhaecke 17. Jozef Lisabeth 18. Georges Demuynck 19. Jozef Demuynck 20. ? Verhegge 21. Willy? Pattyn 22. André Muyle 23. Rafaël Van Ryssel: 24. Freddy Declercq 25. Daniël Willaert 26. Eddy Vande Cappelle 27. Gery Muyle 28. Gustaaf Eggermont 29. Roger Degheldere 30. Ernest Bouvry
 • 31. Marc Verhulst 32. Noël Vinckier 33. Jaak Demuynck 34. Roger Houthoofd 35. José Vereecke 36. René Cauwelier 37. Gerard Van Iseghem:
 • Fotonummer: AG644-IF
12AC009
 • Nieuw brandweerarsenaal - Koning Albertstraat: 1979
 • Fotonummer: 12AC009
AG947
 • Groepsfoto: Brandweer - Overhandiging van de sleutel van het nieuw brandweerarsenaal - 17 juni 1979
 • Fotonummer: AG947-IF
12AC010
 • Inhuldiging nieuw brandweerarsenaal: 17 juni 1979
 • Fotonummer: 12AC010
12AC011
 • Inhuldiging nieuw brandweerarsenaal: 17 juni 1979
 • Fotonummer: 12AC011
AG946
 • Groepsfoto: Brandweer - Inhuldiging van het nieuw brandweerarsenaal in de Koning Albertstraat - 17 juni 1979
 • Fotonummer: AG946-IF
AG949
 • Groepsfoto: Brandweer - Inhuldiging nieuw brandweerarsenaal - 17 juni 1979
 • Fotonummer: AG949-BF
AG948
 • Groepsfoto: Brandweerkorps - Viering Sint-Barbara - 1979
 • Fotonummer: AG948-IF
12AC082
 • Brandweerkorps: 1980
 • Fotonummer: 12AC082
AG952
 • Groepsfoto: Frans Degand is aangesteld als nieuwe bevelhebber van het brandweerkorps in opvolging van Georges Vanaudenaerde - 26 december 1980
 • Fotonummer: AG952-IF
12AC012
 • Brandweerfeesten: Burgemeester Leon Maeseele - Burgemeester van Arco (Italië)
 • Fotonummer: 12AC012
12AC013
 • Brandweerfeesten:
 • Fotonummer: 12AC013
12AC014
 • Brandweerfeesten: Burgemeester Leon Maeseele - Burgemeester van Arco (Italië)
 • Fotonummer: 12AC014
12AC042
 • Fotonummer: 12AC042
12AC043
 • Fotonummer: 12AC043
12AC060
 • Deelname met de Nationale ploeg aan de Olympiade te Böblingen (Duitsland): 1981
 • Fotonummer: 12AC060
12AC061
 • Deelname met de Nationale ploeg aan de Olympiade te Böblingen (Duitsland): 1981
 • Fotonummer: 12AC061
12AC062
 • Deelname met de Nationale ploeg aan de Olympiade te Böblingen (Duitsland): 1981
 • Fotonummer: 12AC062
AG439
 • Groepsfoto: Huldiging van Geert Berteloot als kampioen van West-Vlaanderen wielrennen bij de Brandweer - 1981
 • Fotonummer: AG439-IF
AG953
 • Groepsfoto: Brandweerkorps - Sint-Barbarafeest - 26 december 1981
 • Fotonummer: AG953-IF
12AC015
 • Frans Degand - bevelhebber: 26 december 1981
 • Fotonummer: 12AC015
12AC083
 • Fotonummer: 12AC083
12AC084
 • Nationale ploeg:
 • Fotonummer: 12AC084
12AC085
 • Nationale ploeg:
 • Fotonummer: 12AC085
12AC086
 • Fotonummer: 12AC086
12AC089
 • Brandweerkorps:
 • Fotonummer: 12AC089
12AC016
 • Nieuwe hulpwagen: 2 september 1983
 • Fotonummer: 12AC016
12AC063
 • Brandweerkorps: 17 december 1983
 • Fotonummer: 12AC063
12AC064
 • 1985:
 • Fotonummer: 12AC064
12AC065
 • 1985:
 • Fotonummer: 12AC065
12AC066
 • 1985:
 • Fotonummer: 12AC066
12AC067
 • 1985:
 • Fotonummer: 12AC067
12AC068
 • 1985:
 • Fotonummer: 12AC068
12AC069
 • 1985:
 • Fotonummer: 12AC069
12AC070
 • 1985:
 • Fotonummer: 12AC070
12AC077
 • 1985:
 • Fotonummer: 12AC077
12AC071
 • Fotonummer: 12AC071
12AC072
 • Fotonummer: 12AC072
12AC073
 • Fotonummer: 12AC073
12AC074
 • Fotonummer: 12AC074
12AC075
 • Fotonummer: 12AC075
12AC076
 • Brandweerman Norbert Verhulst:
 • Fotonummer: 12AC076
12AC078
 • Fotonummer: 12AC078
12AC079
 • Fotonummer: 12AC079
12AC080
 • Fotonummer: 12AC080
12AC081
 • Brandweerman Norbert Verhulst:
 • Fotonummer: 12AC081
12AC017
 • Frans Degand - bevelhebber:
 • Fotonummer: 12AC017
AG079
 • Groepsfoto: Brandweerkorps
 • Fotonumme: AG079-IF
AG082
 • Groepsfoto: Brandweerkorps
 • Fotonummer: AG082-IF
AD259
 • Dorpszicht: Brand in de Broederschool - Het oude schoolgebouw brandde volledig uit - Zondagavond 13 januari 1985
 • Fotonummer: AD259
AD260
 • Dorpszicht: Brand in de Broederschool - Lokaal van de Chiro - Het oude schoolgebouw brandde volledig uit - Zondagavond 13 januari 1985
 • Fotonummer: AD260
AG081
 • Groepsfoto: Brandweerkorps - 1986
 • Fotonummer: AG081-IF
AG954
 • Groepsfoto: Brandweerkorps - ±1987
 • Fotonummer: AG954-BF
12AC018
 • Frans Degand - bevelhebber: 1988
 • Fotonummer: 12AC018
12AC019
 • Jozef Demuynck, eresecretaris, auteur van de "Geschiedenis van de brandweer van Ardooie (1869 - 1987)": 1988
 • Fotonummer: 12AC019
AG077
 • Groepsfoto: Brandweerploeg voor deelname aan (inter)nationale brandweerwedstrijd - 1989
 • Fotonummer: AG077-IF
12AC020
 • Nationale ploeg, opgericht in 1968, neemt deel aan provinciale en nationale wedstrijden: 1989
 • Fotonummer: 12AC020
12AC021
 • Nationale ploeg: 1989
 • Fotonummer: 12AC021
AG083
 • Groepsfoto: Brandweer - 1989
 • Fotonummer: AG083-IF
12AC022
 • Brand bij groente- en fruitbedrijf Grimex:
 • Fotonummer: 12AC022
12AC023
 • Brand bij diepvriesgroentenbedrijf Behaegel:
 • Fotonummer: 12AC023
12AC024
 • Brand bij carrosserie Crevits - Vandenhende:
 • Fotonummer: 12AC024
12AC025
 • Fotonummer: 12AC025
12AC026
 • Fotonummer: 12AC026
12AC044
 • Fotonummer: 12AC044
12AC027
 • Fotonummer: 12AC027
12AC028
 • Fotonummer: 12AC028
AG078
 • Groepsfoto: Brandweeroefening
 • Fotonummer: AG078-IF
12AC091
 • Vriendschappelijke voetbalmatch:
 • Fotonummer: 12AC091
AG107
 • Groepsfoto: Voetbalmatch Brandweerkorps - Rode Kruis
 • Fotonummer: AG107-IF
AG108
 • Groepsfoto: Voetbalmatch Brandweerkorps - Rode Kruis
 • Fotonummer: AG108-IF
AG1025
 • Groepsfoto: Brandweerkorps
 • Fotonummer: AG1025-IF
AG080
 • Groepsfoto: Brandweerkorps
 • Fotonummer: AG080-IF
12AC087
 • Brandweerkorps:
 • Fotonummer: 12AC087
AG1026
 • Groepsfoto: Brandweer - Erebrandweermannen
 • V.l.n.r. rij vooraan zittend: Jozef Demuynck, Adiel Verfaillie, Georges Demuynck, Karlos Callens - burgemeester, Roger Degheldere, Norbert Verhulst
 • V.l.n.r. rij achteraan staand: Marie-Rose Buyck - schepen, Frans Degand - brandweercommandant, Cesar Deceuninck - schepen, Roger Olivier - schepen
 • Fotonummer: AG1026-IF
12AC029
 • Fotonummer: 12AC029
AG579
 • Groepsfoto: Uitreiking Bim-Bam-Bom Persprijs door de Perskring Ardooie aan Frans Degand (Brandweer-sportploeg) - 1993
 • Fotonummer: AG579-IF
12AC088
 • Fotonummer: 12AC088
12AC090
 • Fotonummer: 12AC090
12AC045
 • Fotonummer: 12AC045
12AC046
 • Fotonummer: 12AC046
12AC007
 • Fotonummer: 12AC007
 • Met bijzondere dank aan Martine Verhulst en Philip Vanhaecke voor de foto's over de brandweer: