Klasfoto's

1/ MEISJESSCHOOL (56 foto's - fotonummers KK004 - KK095)
2/ GEMEENTESCHOOL (39 foto's - fotonummers KK012 - KK087)
3/ VARIA (foto's nog te rangschikken)

 • Klasfoto: Meisjesschool - ±1985 - 3de-4de leerjaar
 • Fotonummer: KK004
 • Klasfoto: Meisjesschool - schooljaar 1984-1985 - 6de leerjaar
 • Fotonummer: KK008
 • Klasfoto: Meisjesschool - schooljaar 1983-1984 - 5de leerjaar
 • Fotonummer: KK007
 • Klasfoto: Meisjesschool
 • Fotonummer: KK080
 • Klasfoto: Meisjesschool
 • Fotonummer: KK081
 • Klasfoto: Meisjesschool
 • Fotonummer: KK082
 • Klasfoto: Meisjesschool - ±1979-1980 - 1ste-2de leerjaar
 • Fotonummer: KK005
 • Klasfoto: Meisjesschool - schooljaar 1978-1979 - 3de kleuter
 • Fotonummer: KK006
 • Klasfoto: Meisjesschool - schooljaar 1971-1972
 • Leerkracht: Zuster Dorothea
 • Fotonummer: KK003
 • Klasfoto: Meisjesschool
 • Fotonummer: KK079
 • Klasfoto: Meisjesschool - schooljaar 1968-1969
 • Fotonummer: KK002
 • Klasfoto: Meisjesschool - geboortejaar 1959
 • Fotonummer: KK070
 • Klasfoto: Meisjesschool - geboortejaar 1959
 • Fotonummer: KK071
 • Klasfoto: Meisjesschool
 • Fotonummer: KK050
 • klasfoto: Meisjesschool - 1963
 • Fotonummer: KK056
 • Klasfoto: Meisjesschool 1963
 • Fotonummer: KK001
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1961
 • Fotonummer: KK085
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1961
 • Fotonummer: KK044
 • Klasfoto: Meisjesschool
 • Fotonummer: KK078
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1959 - 6de leerjaar
 • Fotonummer: KK061
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1959
 • Fotonummer: KK068
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1959
 • Fotonummer: KK054
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1959
 • Fotonummer: KK055
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1957
 • Fotonummer: KK053
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1957
 • Fotonummer: KK052
 • Klasfoto: Meisjesschool - geboortejaar ± 1950
 • Fotonummer: KK047
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1957
 • Fotonummer: KK067
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1957 - 4de leerjaar
 • Fotonummer: KK059
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1957
 • Fotonummer: KK060
 • Klasfoto: Meisjesschool - schooljaar 1952-1953
 • Fotonummer: KK063
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1952
 • Fotonummer: KK049
 • Klasfoto: Meisjesschool - schooljaar 1950-1951 - kleuter - geboren 1947
 • Fotonummer: KK046
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1950
 • Fotonummer: KK058
 • Klasfoto: Meisjesschool
 • Fotonummer: KK048
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1943
 • Fotonummer: KK057
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1943
 • Fotonummer: KK066
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1943 - geboortejaar 1938-1939
 • Fotonummer: KK069
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1943
 • Fotonummer: KK077
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1943 - 7de-8ste leerjaar
 • Fotonummer: KK043-IF
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1940 - geboren 1933
 • Fotonummer: KK084
 • Klasfoto: Meisjesschool - Zusters Maricolen - Zuster Lutgarde
 • Fotonummer: KK062
 • Klasfoto: Meisjesschool
 • Fotonummer: KK064
 • Klasfoto: Meisjesschool
 • Fotonummer: KK072
 • Klasfoto: Meisjesschool
 • Fotonummer: KK073
 • Klasfoto: Meisjesschool
 • Fotonummer: KK074
 • Klasfoto: Meisjesschool
 • Fotonummer: KK051
 • Klasfoto: Meisjesschool - schooljaar 1938-1939 - 1ste-2de leerjaar
 • Fotonummer: KK065
 • Klasfoto: Meisjesschool - schooljaar 1938-1939 - klasgroep
 • Fotonummer: KK042-IF
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1938 - kleuter
 • Fotonummer: KK045
 • Klasfoto: Meisjesschool - schooljaar 1934-1935 - kleuter
 • Fotonummer: KK041-IF
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1923 - 2de leerjaar
 • Fotonummer: KK083
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1923 - kleuter
 • Fotonummer: KK094
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1919
 • Fotonummer: KK093
 • Klasfoto: Meisjesschool - 1909
 • Fotonummer: KK091
 • Klasfoto: Zondagschool - 1909
 • Fotonummer: KK092
 • Klasfoto: Zondagschool - 1909
 • Fotonummer: KK095
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1985-1986 - 6de leerjaar
 • Fotonummer: KK012
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1985-1986
 • Fotonummer: KK013
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1985-1986
 • Fotonummer: KK018
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1982-1983
 • Fotonummer: KK015
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1982-1983
 • Fotonummer: KK016
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1982-1983
 • Fotonummer: KK017
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1981-1982
 • Fotonummer: KK009
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1981-1982
 • Fotonummer: KK010
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1981-1982
 • Fotonummer: KK011
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1980-1981
 • Fotonummer: KK014
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1980-1981 - 6de leerjaar
 • Fotonummer: KK022
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1977-1978
 • Fotonummer: KK021
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1976-1977 -2de-3de leerjaar
 • Fotonummer: KK038
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1974-1975 - 4de-5de leerjaar
 • Fotonummer: KK020
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1974-1975
 • Fotonummer: KK019
 • Klasfoto: Gemeenteschool - geboortejaar 1959
 • Fotonummer: KK024
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1964-1965 - 4de en 5de leerjaar
 • Fotonummer: KK075
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1962-1963 - 4de en 5de leerjaar
 • Fotonummer: KK076
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1962-1963 - 6de-7de-8ste leerjaar
 • Fotonummer: KK031
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1957-1958
 • Fotonummer: KK033
 • Klasfoto: Gemeenteschool - 1957
 • Fotonummer: KK032
 • Klasfoto: Gemeenteschool - geboortejaar 1947
 • Leerkracht: Willy Callewaert
 • Fotonummer: KK023
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1954-1955 - 2de graadklas
 • Fotonummer: KK026
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1954-1955 - 1ste graadklas
 • Fotonummer: KK027
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1953-1954
 • Fotonummer: KK030
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1953-1954
 • Fotonummer: KK040
 • Klasfoto: Gemeenteschool - geboren in 1945-1946
 • Fotonummer: KK025
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1951-1952
 • Fotonummer: KK037
 • Klasfoto: Gemeenteschool
 • Fotonummer: KK036
 • Klasfoto: Gemeenteschool
 • Fotonummer: KK035
 • Klasfoto: Gemeenteschool
 • Fotonummer: KK034
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1948-1949
 • Fotonummer: KK039
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1948-1949
 • Fotonummer: KK029
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1944-1945 - 3de en 4de leerjaar
 • Fotonummer: KK028
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1936-1937 - 4de leerjaar
 • Fotonummer: KK088
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1936-1937
 • Fotonummer: KK089
 • Klasfoto: Gemeenteschool - schooljaar 1936-1937 - 3de leerjaar
 • Fotonummer: KK090
 • Klasfoto: Gemeenteschool - 1912 - 1ste leerjaar
 • Fotonummer: KK086
 • Klasfoto: Gemeenteschool - 1912 - 2de leerjaar
 • Fotonummer: KK087
 • Klasfoto:
 • Fotonummer: KK096
 • Klasfoto:
 • Fotonummer: KK097