Cafés

 • Café: De Eendracht - Marktplein
 • Op de hoek van de Stationsstraat en het Marktplein is sedert eind de negentiende eeuw ononderbroken tot 20 mei 2005 café 'De Eendracht' gevestigd. De naam van de café verwijst wellicht naar het vredegerecht die in de bovenzaal tot 1925 geherbergd was.:
 • Fotonummer: AC001
 • Café: 't Paradys - Marktplein
 • Fotonummer: AC003
 • Café: 't Motje - Lokaal Radio Ardos vanaf 1985 - Kortrijksestraat - Het café is afgebroken.
 • Fotonummer: AC004
 • Café: Alfa - Stationsstraat
 • Fotonummer: AC005
 • Café: De Karper - Stationsstraat - Café is afgebroken.
 • Fotonummer: AC006
 • Café: De Neuze - Later: café OPCD - Stationsstraat
 • Fotonummer: AC007
 • Café: Nouvelty - Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC008
 • Café: De Posthoorn - Kortrijksestraat
 • Informatie: Lokaal Koninklijke Vinkenmaatschappij De Lustige Zangers
 • Fotonummer: AC009
 • Café: St. Michiel - Stationsstraat
 • Fotonummer: AC010
 • Café: Sport - Hoek Beverensestraat-Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC011
 • Café: St.-Jozef - Hoek Stationsstraat-Oude Lichterveldsestraat - Café is afgebroken.
 • Fotonummer: AC012
 • Café: De Knok - Hoek Eekhoutstraat-Brugstraat
 • Fotonummer: AC013
 • Café: Den Yzer - Kortrijksestraat - Café is afgebroken.
 • Fotonummer: AC015
 • Café: Den Yzer - Kortrijksestraat - Café is afgebroken.
 • Fotonummer: AC016
 • Café: Den Gouden Appel - Marktplein
 • Fotonummer: AC017
 • Café: 't Prinsenhof ± 1947
 • Fotonummer: AC018-IF
 • Café: 't Prinsenhof
 • Fotonummer: AC053-FP
 • Café: In de Roose - Stationsstraat
 • Fotonummer: AC019-IF
 • Café: De Arend - Polenplein - De Arend is afgebroken.
 • Fotonummer: AC020
 • Café: De Biekorf - Biekorfstraat
 • Fotonummer: AC021
 • Café: 't Bloemgat - Bloemgatstraat
 • Fotonummer: AC022
 • Café: Het Damberd - Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC023
 • Café: De Kaai - Café is afgebroken.
 • Fotonummer: AC024
 • Café: In 't Kempenland - hoek Stationsstraat - Berlingmolenstraat
 • Fotonummer: AC025
 • Café: 't Land van Belofte - Pittemsestraat
 • Fotonummer: AC026
 • Café: De Noordstatie - Stationswijk
 • Fotonummer: AC027
 • Café: 't Peerdeke - Wezestraat
 • Fotonummer: AC002
 • Café: De Roos - Stationsstraat
 • Fotonummer: AC014
 • Café: 't Schaarke - Oude Lichterveldsestraat - 1958
 • Fotonummer: AC028
 • Café: Sport - Hoek Beverensestraat-Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC029
 • Café: In de Statie - Stationswijk
 • Fotonummer: AC030
 • Café: St. Martinus - Stationsstraat
 • Fotonummer: AC031
 • Café: St. Michael - Bouwjaar café: 1908 - Foto: ±1920 - Benaming café later: St.-Michel - St.-Michiel - Stationsstraat
 • Fotonummer: AC032
 • Café: De Tassche - Roeselaarsestraat
 • Fotonummer: AC033
 • Café: Tielt - Izegemsestraat
 • Fotonummer: AC034
 • Café: In Tivoli-Tramstatie (rechts op de foto) - Stationswijk
 • Fotonummer: AC035
 • Café: 't Veldkruis - Leenbosstraat - 1958
 • Fotonummer: AC036
 • Café: De Vierweg - Roeselaarsestraat - 1961
 • Fotonummer: AC037
 • Café: In Vlaanderen - Brugstraat
 • Fotonummer: AC038
 • Café: De Zwaan - Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC040
 • Café: De Zwarte Leeuw - Pittemsestraat
 • Fotonummer: AC041
 • Café: De Zwarte Leeuw - Pittemsestraat - 1956
 • Fotonummer: AC042
 • Café: Au Casino - Kortrijksestraat - 1915
 • Fotonummer: AC043
 • Café: 't Vliegplein - Watervalstraat
 • Fotonummer: AC046
 • Café: De Veldkant - Meulebeeksestraat
 • Informatie: De café werd vanaf 15 september 1973 tot de stopzetting uitgebaat door de vzw Melopee.
 • Fotonummer: AC047
 • Café: In Vlaanderen - Mgr. Roelensstraat
 • Fotonummer: AC048
 • Café: Tourist - Roeselaarsestraat
 • Fotonummer: AC049
 • Café : Nieuw Spanje - Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC050
 • Café: Stad Herentals - Fabriekstraat - 21 juli 1928
 • Fotonummer: AC051
 • Café : De Vlasbloem - Roeselaarsestraat
 • Fotonummer: AC052
 • Café: Bierhaus (Bierhuis) - Hoek Stationsstraat - Oude Lichterveldsestraat - 1917
 • Fotonummer: AC054
 • Café: De Gouden Appel (links op de foto) - Marktplein
 • Fotonummer: AC055
 • Café: De Sterre - Izegemsestraat - Café is afgebroken.
 • Fotonummer: AC056
 • Café: In de Posthoorn - Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC057
 • Café: De Zwarte Leeuw - Pittemsestraat
 • Fotonummer: AC058
 • Café: D' Opera - Oud Gemeentehuis / Den Hert - De Gouden Appel - Marktplein
 • Fotonummer: AC059
 • Café: De Gapaard - Beverensestraat - 1966 - Café is afgebroken.
 • Fotonummer: AC060
 • Café: 't Slachthuis - Marktplein - 1978
 • Fotonummer: AC061
 • Café: De Veldkant - Meulebeeksestraat
 • Informatie: De café werd vanaf 15 september 1973 tot de stopzetting uitgebaat door de vzw Melopee.
 • Fotonummer: AC062
 • Café: Estaminet De Goedekoop - Marktplein
 • Fotonummer: AC063
 • Café : 1/ De Keizer - Hoek Marktplein - Kortrijksestraat 2/ Het Koffiehuis, naast café De Keizer 3/Den Hert, uiterst links op de foto, café deed ook dienst als gemeentehuis - Foto dateert van vóór WO I.
 • Fotonummer: AC064
 • Café: Nieuwe Keizer - Stationsstraat - 1907
 • Fotonummer: AC065
 • Café: 't Schuttershof - Stationsstraat-Marktplein - 1937
 • Fotonummer: AC066
 • Café: Tramstatie - Roeselaarsestraat (De Tassche)
 • Fotonummer: AC067
 • Café : De Weversgilde - Hoek Stationsstraat-Oude Lichterveldsestraat - ± 1901
 • Fotonummer: AC039
 • Café : De Reisduif - Fabriekstraat - ± 1950
 • Fotonummer: AC044-IF
 • Café: Stad Izegem - Izegemsestraat - Café tot ongeveer 1965, café is afgebroken.
 • Fotonummer: AC045-IF
 • Café: De Gapaard - Beverensestraat - Café is afgebroken.
 • Fotonummer: AC068-OE
 • Café: Cambrinus - Mgr. Roelensstraat - Café is afgebroken
 • Fotonummer: AC069-OE
 • Café: De Sterre - Izegemsestraat - Café is afgebroken.
 • Fotonummer: AC070
 • Café: In de Vrede - Hoek Beverensestraat-Hemelstraat
 • Fotonummer: AC071-IF
 • Café : Kristen Gildenhuis - De Gilde - Stationsstraat - Café is afgebroken.
 • Fotonummer: AC072-IF
 • Café: Ste. Anne - bij Odiel Pattijn - Bieren Vanden Bussche - Hoek Stationsstraat-Watervalstraat - 1957
 • Fotonummer: AC073-IN
 • Café : Biljartpalace - Stationsstraat - 1976
 • Fotonummer : AC074-FB