Cafés

 • Café: De Eendracht - Marktplein
 • Op de hoek van de Stationsstraat en het Marktplein is sedert eind de negentiende eeuw ononderbroken tot 20 mei 2005 café 'De Eendracht' gevestigd. De naam van de café verwijst wellicht naar het vredegerecht die in de bovenzaal tot 1925 geherbergd was.:
 • Fotonummer: AC001
 • Café: 't Paradys
 • Fotonummer: AC003
 • Café: 't Motje - Lokaal Radio Ardos - Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC004
 • Café: Alfa - Stationsstraat
 • Fotonummer: AC005
 • Café: De Karper - Stationsstraat
 • Fotonummer: AC006
 • Café: De Neuze - Stationsstraat
 • Informatie: Nu: Café OPCD
 • Fotonummer: AC007
 • Café: Nouvelty - Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC008
 • Café: De Posthoorn - Kortrijksestraat
 • Informatie: Lokaal Koninklijke Vinkenmaatschappij De Lustige Zangers
 • Fotonummer: AC009
 • Café: St. Michiel - Stationsstraat
 • Fotonummer: AC010
 • Café: Sport - Hoek Beverensestraat-Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC011
 • Café: St.-Jozef - Hoek Stationsstraat-Oude Lichterveldsestraat
 • Fotonummer: AC012
 • Café: De Knok - Hoek Eekhoutstraat-Brugstraat
 • Fotonummer: AC013
 • Café: Den Yzer - Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC015
 • Café: Den Yzer
 • Fotonummer: AC016
 • Café: Den Gouden Appel - Marktplein
 • Fotonummer: AC017
 • Café: 't Prinsenhof, ± 1947
 • Fotonummer: AC018-IF
 • Café: In de Roose - Stationsstraat
 • Fotonummer: AC019-IF
 • Café: De Arend - Polenplein
 • Fotonummer: AC020
 • Café: De Biekorf - Biekorfstraat
 • Fotonummer: AC021
 • Café: 't Bloemgat - Bloemgatstraat
 • Fotonummer: AC022
 • Café: Het Damberd - Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC023
 • Café: De Kaai
 • Fotonummer: AC024
 • Café: In 't Kempenland - hoek Stationsstraat - Berlingmolenstraat
 • Fotonummer: AC025
 • Café: 't Land van Belofte - Pittemsestraat
 • Fotonummer: AC026
 • Café: De Noordstatie - Stationswijk
 • Fotonummer: AC027
 • Café: 't Peerdeke - Wezestraat
 • Fotonummer: AC002
 • Café: De Roos - Stationsstraat
 • Fotonummer: AC014
 • Café: 't Schaarke - Oude Lichterveldsestraat
 • Fotonummer: AC028
 • Café: Sport - Hoek Beverensestraat-Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC029
 • Café: In de Statie - Stationswijk
 • Fotonummer: AC030
 • Café: St. Martinus - Stationsstraat
 • Fotonummer: AC031
 • Café: St. Michael
 • Fotonummer: AC032
 • Café: De Tassche - Roeselaarsestraat
 • Fotonummer: AC033
 • Café: Tielt - Izegemsestraat
 • Fotonummer: AC034
 • Café: In Tivoli-Tramstatie (rechts op de foto) - Stationswijk
 • Fotonummer: AC035
 • Café: 't Veldkruis - Leenbosstraat
 • Fotonummer: AC036
 • Café: De Vierweg - Roeselaarsestraat
 • Fotonummer: AC037
 • Café: In Vlaanderen - Brugstraat
 • Fotonummer: AC038
 • Café: De Zwaan - Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC040
 • Café: De Zwarte Leeuw - Pittemsestraat
 • Fotonummer: AC041
 • Café: De Zwarte Leeuw - Pittemsestraat
 • Fotonummer: AC042
 • Café: Au Casino - Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC043
 • Café: De Eendracht - Hoek Marktplein-Stationsstraat
 • Fotonummer: AC044
 • Café: 't Vliegplein - Watervalstraat
 • Fotonummer: AC046
 • Café: De Veldkant - Meulebeeksestraat
 • Fotonummer: AC047
 • Café: In Vlaanderen - Mgr. Roelensstraat
 • Fotonummer: AC048
 • Café: Tourist - Roeselaarsestraat
 • Fotonummer: AC049
 • Café : Nieuw Spanje - Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC050
 • Café: Stad Herentals - Fabriekstraat
 • Fotonummer: AC051
 • Café : De Vlasbloem - Roeselaarsestraat
 • Fotonummer: AC052
 • Café: In de Loeten
 • Fotonummer: AC053
 • Café: Bierhaus (Bierhuis) - Hoek Stationsstraat - Oude Lichterveldsestraat
 • Fotonummer: AC054
 • Café: De Gouden Appel (links op de foto) - Marktplein
 • Fotonummer: AC055
 • Café: De Sterre - Izegemsestraat
 • Fotonummer: AC056
 • Café: In de Posthoorn - Kortrijksestraat
 • Fotonummer: AC057
 • Café: De Zwarte Leeuw - Pittemsestraat
 • Fotonummer: AC058
 • Café: D' Opera - Oud Gemeentehuis - De Gouden Appel - Marktplein
 • Fotonummer: AC059
 • Café: De Gapaard - Beverensestraat
 • Fotonummer: AC060
 • Café: 't Slachthuis - Marktplein
 • Fotonummer: AC061
 • Café: De Veldkant - Meulebeeksestraat
 • Informatie: De café werd vanaf 1973 tot de stopzetting uitgebaat door de vereniging Melopee.
 • Fotonummer: AC062
 • Café: Estaminet De Goedekoop - Marktplein
 • Fotonummer: AC063
 • Café : 1/ De Keizer - Hoek Marktplein - Kortrijksestraat 2/ Het Koffiehuis, naast café De Keizer
 • Fotonummer: AC064
 • Café: Nieuwe Keizer - Stationsstraat
 • Fotonummer: AC065
 • Café: 't Schuttershof - Stationsstraat-Marktplein
 • Fotonummer: AC066
 • Café: Tramstatie - Roeselaarsestraat (De Tassche)
 • Fotonummer: AC067